Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประชาสัมพันธ์

รวมภาพกิจกรรม

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ

75

พิธีปัจฉิมนิเทศ รุ่น 35 สาขา 75 วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สาขาที่ 75 วัดเนื่องจำนงค์ บ้านบึง ชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ พร้อมกับทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดจาก วัดธรมมงคล

ธรรมะฟ้าสาง
ดูคลิปธรรมมะฟ้าสางทั้งหมด
ธรรมะจากต่างแดน
ดูคลิปธรรมมะจากต่างแดนทั้งหมด
ธรรมะรุ่งอรุณ
ดูคลิปธรรมะรุ่งอรุณทั้งหมด
คลิปธรรมะและกิจกรรม
ดูคลิปคลิปธรรมะและกิจกรรมทั้งหมด
ประโยชน์ของสมาธิ
 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมอง ปัญญาดี
 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล