Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประชาสัมพันธ์

รวมภาพกิจกรรม

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ

88

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่๕ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๘,๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๓๖(ฉัตติงสโม)โชติกาล(ยุคที่รุ่งเรือง) ณสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง)จังหวัดสุ

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่๕ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๘,๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๓๖(ฉัตติงสโม)โชติกาล(ยุคที่รุ่งเรือง) ณสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเสาร์ - อาทิตย์

ธรรมะฟ้าสาง
ดูคลิปธรรมมะฟ้าสางทั้งหมด
ธรรมะจากต่างแดน
ดูคลิปธรรมมะจากต่างแดนทั้งหมด
ธรรมะรุ่งอรุณ
ดูคลิปธรรมะรุ่งอรุณทั้งหมด
คลิปธรรมะและกิจกรรม
ดูคลิปคลิปธรรมะและกิจกรรมทั้งหมด
ประโยชน์ของสมาธิ
 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมอง ปัญญาดี
 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล