Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประชาสัมพันธ์

เชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีปฐมนิเทศ ครูสมาธิภาคภาษาอังกฤษ

สัมโมทนียกถา จากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในพิธีปฐมนิเทศ ครูสมาธิภาคภาษาอังกฤษ ครั้งแรกในประเทศไทย ชื่อรุ่น เพนกวิน

รวมภาพกิจกรรม

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ

12

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 37 (สัตตัตติงสโม)วิริยพล(กำลังแห่งความเพียร) สาขา 12 วัดศรีบุญเรือง จ.แพร่

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 และกิจกรรมแนะนำตัวของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 37 (สัตตัตติงสโม)วิริยพล(กำลังแห่งความเพียร) สาขา 12 วัดศรีบุญเรือง จ.แพร่

ธรรมะฟ้าสาง
ดูคลิปธรรมมะฟ้าสางทั้งหมด
ธรรมะจากต่างแดน
ดูคลิปธรรมมะจากต่างแดนทั้งหมด
ธรรมะรุ่งอรุณ
ดูคลิปธรรมะรุ่งอรุณทั้งหมด
คลิปธรรมะและกิจกรรม
ดูคลิปคลิปธรรมะและกิจกรรมทั้งหมด
ประโยชน์ของสมาธิ
 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมอง ปัญญาดี
 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล