Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประชาสัมพันธ์

รวมภาพกิจกรรม

ชินนสาสมาธิ1 สมาธิชนะใจตนเอง 19.10.57 [Chinnasa-Samathi1:Getting over yourself meditation 10.19.14]

ชินนสาสมาธิ1 สมาธิชนะใจตนเอง 19.10.57 [Chinnasa-Samathi1:Getting over yourself meditation 10.19.14]

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ

80

งานกฐินสามัคคีวัดอมาตยารามประจำปี 2557

คณะนักศึกษาครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 80 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2557 ณ วัดอมาตยาราม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

ธรรมะฟ้าสาง
ดูคลิปธรรมมะฟ้าสางทั้งหมด
ธรรมะจากต่างแดน
ดูคลิปธรรมมะจากต่างแดนทั้งหมด
ธรรมะรุ่งอรุณ
ดูคลิปธรรมะรุ่งอรุณทั้งหมด
คลิปธรรมะและกิจกรรม
ดูคลิปคลิปธรรมะและกิจกรรมทั้งหมด
ประโยชน์ของสมาธิ
 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมอง ปัญญาดี
 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล