Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประชาสัมพันธ์

รวมภาพกิจกรรม

การประชุมอาจาริยสาสมาธิ ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดธรรมมงคล 01/08/58

การประชุมอาจาริยสาสมาธิ ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดธรรมมงคล 01/08/58

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ

22

การออกบูธรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๗ (สัตตัตติงสโม) ของสาขา ๒๒ วัดเชตวัน จ.ลำปาง

ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง และที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร, เทศบาลนครลำปาง ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

ธรรมะฟ้าสาง
ดูคลิปธรรมมะฟ้าสางทั้งหมด
ธรรมะจากต่างแดน
ดูคลิปธรรมมะจากต่างแดนทั้งหมด
ธรรมะรุ่งอรุณ
ดูคลิปธรรมะรุ่งอรุณทั้งหมด
คลิปธรรมะและกิจกรรม
ดูคลิปคลิปธรรมะและกิจกรรมทั้งหมด
ประโยชน์ของสมาธิ
 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมอง ปัญญาดี
 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล