Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพระภิกษุ-สามเณร)

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รวมภาพกิจกรรม

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ

69

บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 36 (ฉัตติงสโม) โชติกาล สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย สัปดาห์ที่ 12 16-17/05/58

วันที่ 16-17/05/58 เวลา 09.00-16.30 น. นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 36 (ฉัตติงสโม) โชติกาล เข้าเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ณ เจดีย์พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย

ธรรมะฟ้าสาง
ดูคลิปธรรมมะฟ้าสางทั้งหมด
ธรรมะจากต่างแดน
ดูคลิปธรรมมะจากต่างแดนทั้งหมด
ธรรมะรุ่งอรุณ
ดูคลิปธรรมะรุ่งอรุณทั้งหมด
คลิปธรรมะและกิจกรรม
ดูคลิปคลิปธรรมะและกิจกรรมทั้งหมด
ประโยชน์ของสมาธิ
 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมอง ปัญญาดี
 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล