Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมวัดธรรมมงคล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [Events Calendar 2014]

ปฏิทินกิจกรรมชินนสาสมาธิ1, ชินนสาสมาธิ2, นิรสาสมาธิ, ยุวสาสมาธิ, คณะสาสมาธิ [Events calendar for Chinnasa-Samathi 1 and 2, Nirasa-Samathi, Yuwasa-Samathi, and Kanasa-Samathi]

รวมภาพกิจกรรม

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ

83

กิจกรรมการเรียนการสอนวัน ส.-อ.ที่ 13-14 กย.57

นศ.รุ่น 35 วัดวิมลนิวาส จ.รอ.มีความตั้งใจเรียน และฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นที่ประทับใจอาจารย์ผู้สอนมากครับ

ธรรมะฟ้าสาง
ดูคลิปธรรมมะฟ้าสางทั้งหมด
ธรรมะจากต่างแดน
ดูคลิปธรรมมะจากต่างแดนทั้งหมด
ธรรมะรุ่งอรุณ
ดูคลิปธรรมะรุ่งอรุณทั้งหมด
คลิปธรรมะและกิจกรรม
ดูคลิปคลิปธรรมะและกิจกรรมทั้งหมด
ประโยชน์ของสมาธิ
 1. ทำให้หลับสบาย
  คลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมองปัญญาดี
 4. ทำให้มีความรอบคอบ
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตใจอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล