Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตรสวดมนต์และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดธรรมมงคล 10/05/60

ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตรสวดมนต์และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดธรรมมงคล 10/05/60

     วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา 2560 ตรงกับ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ทางวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาตลอดทั้งวัน โดยกิจกรรมบุญในช่วงเช้าจะมีการทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ถวายภัตตาหารเช้าเเด่พระภิกษุเเละสามเณร ร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ รับฟังธรรมเทศนา จากพระเถรานุเถระ ณ ศาลา 84 ปี ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์กันอย่างเนืองแน่น ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
 
และในช่วงเย็นทางวัดธรรมมงคลได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียน ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์เริ่มตั้งเเต่เวลา 14.00 น. โดยเริ่มสวดบทมหาสมัยสูตร สวดเพื่อเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เเละเวลา 18.00 น.สวดพลจักรรัตนสูตรสวดเพื่อกำจัดภัยภิบัติดังสมัยพุทธกาล โดยคุณมีชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการคุณวัฒน์สถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นตัวเเทนฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
  จากนั้นพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พาคณะสงฆ์เเละสาธุชนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถชั้น 2 พระมหาเจดีย์ชั้น 2 เเละหลังจากนั้นจึงเดินเวียนขวารอบพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก) 3 รอบ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและสะสมบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชานี้