Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

ณ อุโบสถ ชั้น ๒  เวลา ๑๘.๓๐ น. เริ่มวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙