Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 46 (ฉจัตตาฬีสโม) ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม) ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 46 (ฉจัตตาฬีสโม) ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม) ทั่วประเทศ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 46 (ฉจัตตาฬีสโม) ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม) ทั่วประเทศ

เรียนเชิญผู้มีความสนใจ สมัครเรียนได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขา โดยปฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั้งไทยและต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2311-3903 , 0-2311-1387 กด 1