Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

เปิดรับสมัครครูสมาธิ รุ่นที่ 47

เปิดรับสมัครครูสมาธิ รุ่นที่ 47

เปิดรับสมัครหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
หลักสูตรครูสมาธิ เขียนโดย พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ และ ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศแคนาดา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ
เปิดสอนสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิ สายวิปัสสนากรรมฐาน ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ท่านเป็นลูกศิษย์โดยตรงของหลวงปู่มั่นที่ยังดำรงค์ธาตุขันธ์อยู่ โดยท่านเคยรับใช้หลวงปู่มั่น อุปัฏฐากหลวงปู่มั่นนานถึงสี่ปี เคยออกเดินธุดงค์กับหลวงปู่มั่นด้วยกัน และอยู่รับใช้หลวงปู่มั่นจวบจนหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพ
ผ่านล่วงมาประมาณมากกว่า 80 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ท่านได้ทำตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่ได้สั่งให้หลวงพ่อวิริยังค์ เข้ามาสอนสมาธิคนในกรุงเทพ ให้สอนง่ายเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ง่าย เพราะจะเหมาะกับชีวิตคนในเมือง
สถาบันพลังจิตตานุภาพ ถือกำเนิดที่วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซอยสุขุมวิท 101 ในปี พ.ศ. 2540 นับเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่ได้สอนสมาธิให้แก่บุคคลทั่วไป ฆราวาส ทั้งไทย ทั้งฝรั่ง ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ก็สอนได้ เพราะสมาธิทำให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจ สร้างพลังให้จิตมีกำลังใจในขีวิต มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบสูง การสอนสมาธิ ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็น สมาธิไฮเทค ทำง่าย เป็นง่าย พัฒนาได้ ไม่มากไปน้อยไป เอาที่พอดี จึงจะเหมาะกับคนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตทำงานได้ปกติ ยึดหลัก สัมมาปฏิปทาขิปปาภิญญา คือ การปฏิบัติธรรมที่ละเอียดและไม่ยากจนเกินไปทำแบบสม่ำเสมอปราณีตถี่ถ้วนให้เกิดมรรคผลสู่นิพพานได้ง่าย
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 47 "สิริญาณ" แปลว่า ความรู้อันมงคล
จะทำการปฐมนิเทศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
ท่านผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เรามีสาขามากกว่าสองร้อยสาขา ท่านสามารถเลือกสาขาได้ทาง www.samathi.com กดดูสาขา http://samathi.com/2016/branch.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจนี้ก็ได้ หรือ จากคอลเซนเตอร์ ccg วัดธรรมมงคล 02-311-1387 และ 02-311-3903
หมายเหตุ: "เรียนฟรี" แต่ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยเช่นค่าทำบัตรนักศึกษา 40 บาท หนังสือเรียนมีขายให้ผู้เรียนได้บูชาธรรม ไม่มีการบังคับซื้อครับ
ส่วนกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น เรียนจบอยากไปขึ้นเดินธุดงค์ สอบเอาใบประกาศ ต้องการไปถือศีลแปดที่วัดธรรมมงคล ก็แล้วแต่กิจกรรมที่เลือกก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป กิจกรรมต่างๆก็ตามแต่ที่ผู้อบรมสะดวกจะไปไม่ไปก็ได้ แต่ขณะเรียนไม่มีค่าเข้าเรียน นั่งเรียนฟรีครับ