Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประมวลภาพการสอบภาคปฏิบัติเดินธุดงค์ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) ณ ดอยอินทนนท์ วันที่สาม (3) 11/03/6

ประมวลภาพการสอบภาคปฏิบัติเดินธุดงค์ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) ณ ดอยอินทนนท์ วันที่สาม (3) 11/03/6

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 เช้าวันที่สามในการเดินธุดงค์ วันที่สามของการเดินธุดงค์ เมื่อเสียงระฆังดังขึ้นเมื่อเวลา 5.00 น. นักศึกษาครูสมาธิทุกคนร่วมนั่งสมาธิด้วยตนเองภายในเต็นท์ จากนั้นทุกคนก็มารวมตัวกัน ณ ลานรัตนวรรณ โดยพระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันฺติพโล) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ เมตตานำเหล่านักศึกษาครูสมาธิทั้งไทย แคนาดา และอเมริกา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า และฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูปลัดฯ ก่อนเริ่มออกเดินธุดงค์อีกวัน ซึ่งในวันนี้ได้แบ่งการเดินออกเป็น 3 สาย คือ สาย A นำโดยพระอาจารย์พิชิต ขันติชโย, พระอาจารย์รังสิมันต์ ติสฺสวโร, พระพรเทพ ฐิตสุโภ สาย B นำโดยพระอาจารย์ทำนุ จิตตฺวโร, พระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม และ พระอาจารย์ภควันต์ ธมฺมปยุตโต สาย C นำโดยพระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันฺติพโล), พระมหาอภิชัย อภิชโย, พระครูสังฆรักษ์พุทธา ฐิตเมโธ เวลาประมาณ 16.30 น. นักศึกษามาถึงยังที่พัก และได้แยกย้ายเพื่อทำกิจธุระส่วนตัวและพักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินธุดงค์ หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาก็มาพร้อมกันที่ลานปทุมวัน เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ หลังจากนั้น พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันฺติพโล) ได้เมตตานำนักศึกษาทำวัตรเย็น และทำพิธีจุดเทียนชัย สวดพุทธคุณ หรือสวดอิติปิโส จำนวน 9 จบ เพื่อสันติสุขของชาวโลก แสงเทียนชัยได้มีการจุดต่อกัน ส่งต่อขยายกันออกไปจนสว่างไสวไปทั่วผืนป่า เกิดความประทับใจต่อนักศึกษาครูสมาธิเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นมีการแสดงความรู้สึกของตัวแทนนักศึกษาในการเรียนครูสมาธิ ตลอดจนเปิดใจถึงความรู้สึกของการมาขึ้นธุดงค์ การมาสอบเดินธุดงค์ภาคปฏิบัติ ณ ดอยอินทนนท์ นั้นถือกำเนิดขึ้นมา โดยพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้เริ่มต้นมาธุดงค์ด้วยตัวท่านเองมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และมีความเป็นสัปปายะ เหมาะสมแก่การปฏิบัติสมาธิ อีกทั้งพระอาจารย์หลวงพ่อได้มาพักรักษาตัว เนื่องจากอาการปวดหลัง จนหาย และเขียนตำราหลักสูตรครูสมาธิ ซึ่งใช้เป็นตำราเรียนสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพมาจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นบุญกุศลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเรา ที่ได้มีโอกาสร่วมเดินธุดงค์ตามรอยพระอาจารย์หลวงพ่อ ในการสอบภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรครูสมาธิ ณ ดอยอินทนนท์เพื่อเป็นการจบหลักสูตรครูสมาธิอย่างเต็มภาคภูมิ