Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ บ้านปิยะธรรม สุขุมวิท 81

เลือกดูจากสาขา
ภาพบรรยากาศการบรรยายโดยพระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ญาณวโส สาขา14 บ้านปิยะธรรม 29.09.57

การบรรยายหัวข้อ 2.1.5 ประโยชน์ของสมาธิ โดยพระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ญาณวโส ที่ สาขา 14 บ้านปิยะธรรม กรุงเทพมหานคร วันที่ 29.09.57