Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดศรีทีปาราม อ.เมือง จ.เลย

เลือกดูจากสาขา
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 35 สาขา ุ97 วัดศรีทีปาราม จังหวัดเลย 11.08.57

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557