Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานคร

เลือกดูจากสาขา
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 37สาขา100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร และซีฟโก้ 2-สีลม

ภาพบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 37 (สัตตัตติงสโม) วิริยพล กำลังแห่งความเพียร วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ

ภาพจากสาขาดัลลัส โดยคุณเพ็ชรา ปิ่นทอง

อ.ชาตรี เกียรติอัฌชาศัย(น้องของคุณเพ็ชรา ปิ่นทอง) ได้รับมอบหมายให้ดูแล 3สาขาในสหัฐอเมริกา

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่๒ ณ.สาขา100

จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รุ่น๓๖ และแสดงความยินดีกับนักศึกษารุ่น ๓๕

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่1 ณ.วัดธรรมมงคล

นักศึกษารุ่นที่ 36 ฉัตติงสโม (โชติกาล) เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1

ร่วมตักบาตร ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม

ท่านที่ปรึกษา อ.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นำชาวเต็มร้อย ร่วมตักบาตรพระอาจารย์หลวงพ่อ และคณะภิกษุ ผู้เข้าอบรมคุรุสาสมาธิ

สาขา100เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 อัตตชัย(เอกูนจัตตาฬิสโม)ผู้ชนะตนเอง

พิธีปฐมนิเทศและปฏิญาณตนนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) 06/08/59***โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 สาขา100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 หลักสูตรครูสมาธิรุ่น 37 สาขา100 (ซีฟโก้2-ทวีมิตร)

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 สาขา100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่น37 สาขา100 สัปดาห์ที่ 3