Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เลือกดูจากสาขา
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่น34

พิธีปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 34 สาขา11 วัดปทุมธาราวาส

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน สาขา11 วัดปทุมธาราวาส

คณะครูสมาธิและครูพี่เลี้ยง ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดปทุมธาราวาส

ถวายการต้อนรับท่านพระครูปลัดมงคลวัฒน์

ถือเป็นเกียรติอย่างสูงแก่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา๑๑ วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ท่านพระครูปลัดมงคงวํฒน์เมตตามาให้โอวาทและเยี่ยมชมอาคารเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ยังความปลาบปลื้มปีติเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเราในการสานต่องานสมาธิเป็นอย่างยิ่ง

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่น๓๖

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษาครูสมาธิรุ่น๓๖ ฉัตติงสโม รุ่นโชติกาล กับความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจ ความพากเพียร เรียนจบหลักสูตรครูสมาธิไปอีก ๑ รุ่น นักศึกษารุ่นนี้ลงทะเบียนเรียน ๕๘ท่าน มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๓๑ท่าน ขอแสดงความยินดีจากใจค่ะ

บรรยากาศการเรียนการสอนวันวันแรกของรุ่น ๓๗

วันนี้เป็นการเรียนการสอนวันแรกของรุ่น๓๗ รับสัญยาณถ่ายทอดสดจากสถาบันใหญ่ บรรยายหัวข้อ จุดประสงค์ของการทำสมาธิ โดยท่านพระครูปลัดมงคลวัฒน์

บรรยากาศการเรียน อาทิตย์ที่๑๖ ส.ค. ๕๘

วันที่สองของการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ มีนักศึกษาทั้งสิ้น ๔๘ท่าน บรรยากาศรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะ

บรรยากาศการเรียนการสอน เสาร์ ที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ สาขา๑๑ วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ ของสาขา๑๑ วัดเทพชุมนุม ทีมพี่เลี้ยงมุ่งมั่นดูแลรุ่นน้องเป็นอย่างดีค่ะ