Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เลือกดูจากสาขา
การเรียนวันแรก ครูสมาธิรุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๙ จ.นครสวรรค์

การเรียนวันแรก (ถ่ายทอดสด) บรรยายโดยพระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ประชุมเตรียมงานกลุ่มครั้งแรกของพี่เลี้ยง สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์

ผู้ดูแลสาขา นัดประชุมพี่เลี้ยง ทุกคน เพื่อช่วยกันวางแผน ก่อนจะมีการแบ่งกลุ่มให้กับนักศึกษารุ่น ๓๕

ประเพณีที่คุ้นตา การอนุโมทนาบุญ จากพี่เลี้ยง ถึงรุ่นน้อง หลังจบการเรียนในแต่ละวัน

หลังการเรียนจบในแต่ละวัน ก่อนนักศึกษารุ่นน้องจะกลับบ้าน พี่เลี้ยงจะตั้งแถว เพื่อรอกล่าวคำอนุโมทนาบุญ เป็นการให้กำลังใจกับรุ่นน้อง

อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ (ผู้ดูแลสาขา ๓๓ ม.เอเซีย และสาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม จ.สุราษฎร์ธานี) มาบรรยาย

อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ มาบรรยายที่สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์

การเข้ากลุ่มย่อย ในสัปดาห์แรก สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์ (๖ ก.ย. ๕๗)

หลังจากแบ่งกลุ่ม จากรายชื่อ ได้ทั้งหมด ๗ กลุ่ม ก็เริ่มเข้าตามกลุ่มย่อยเพื่่อทำกิจกรรม

นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๕ สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์ ยังมาเรียนกันอย่างคับคั่ง

จากการตรวจสอบการมาลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่เปิดเรียนจนปัจจุบัน (๑๓-๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) นักศึกษายังคงมาเรียนกันอย่างคับคั่งกว่า ๑๕๐ คน

พิธีปฐมนิเทศของนักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สาขา ๑๐๙ จ.นครสวรรค์

นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๙ จ.นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและปฏิญาณตนเป็นศิษย์

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๖ สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์

บรรยากาศการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมงานกันก่อนกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑

ฟังบรรยายจากพระครูปลัดมงคลวัฒน์ (ถ่ายทอดสด) สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ บรรยายในหัวข้อที่ ๒.๑.๑ ลักษณะของสมาธิ (ถ่ายทอดสด)

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๕ ปัญจติงสโม วิเศษพล (กำลังพิเศษ)