Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เลือกดูจากสาขา
พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพลังจิตตานุภาพและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 5 มกราคม 2558 พระครูปลัดมงคลวัฒน์ เมตตาเดินทางมาร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพลังจิตตานุภาพและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการเรียนการสอนสมาธิตามหลักสูตรของสถาบันพลังจิตตานุภาพภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ เมตตาเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ของสาขา 125

วันที่ 5 มกราคม 2558 พระครูปลัดมงคลวัฒน์เมตตาเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ของสาขา 125 หลังเสร็จพิธีลงนามใน MOU

รำลึกถึงจุดเริ่มต้น 5 พ.ย. 57 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 อ.ชัยเชษฐ์ พงษ์ตระกูล พร้อมทีมงานสาขา 54 และ 83 เข้าเยี่ยมชมสถานที่เปิดสอนสมาธิและเข้าพบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการเปิดสอนสมาธิที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฐมนิเทศนศ.วิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 1 สาขา 125 มมส

บรรยากาศในวันปฐมนิเทศนศ.วิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 1 สาขา 125 มมส จัดที่สาขา 54 วัดศรีสวัสดิ์พร้อมพิธีปฐมนิเทศ นศ. ครูสมาธิรุ่น 36 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 58

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 วิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 1 สาขา 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 26 เมษายน 2558 กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 วิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 1 สาขา 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 1 สาขา 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21 มิถุนายน 2558 กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 1 สาขา 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจฉิมนิเทศ นศ.วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 สาขา 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26 กรกฎาคม 2558 ปัจฉิมนิเทศ นศ.วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 สาขา 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบนักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 1 สาขา 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 สอบนักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 1 สาขา 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ปฐมนิเทศนศ.วิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 2 สาขา 125 มมส

วันที่ 9 สิงหาคม ปฐมนิเทศ นศ.วิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 2 สาขา 125 มมส