Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดแหลมทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลือกดูจากสาขา
บรรยากาศการเรียนการสอน ที่สาขา 19 วัดแหลมทอง ศรีราชา ชลบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2557

มีนักศึกษาครูสมาธิจำนวน 55 คน นักศึกษาชินสาสมาธิ 22 คน นักศึกษาปุริสาสมาธิ 43 คน พี่เลี้ยง 31 คน อาจารย์ 7 คน

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 35 วิเศษพล (กำลังพิเศษ) ณ. สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 19 วัดแหลมทอง

สถาบันพลังจิตตานุภาพในจังหวัดชลบุรี รวม 6 สาขาได้รวมพลังกันจัดงานพิธีปฐมนิเทศน์และมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่35 วิเศษพล (กำลังพิเศษ) ณ.สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่19 วัดแหลมทอง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ สอง และ สาม สาขา 19 วัดแหลมทอง ศรีราชา ชลบุรี

บรรยากาศการเรียนการสอน ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 เป็นไปอย่าง คึกคัก ของ นักศึกษา และ คณะพี่่่เลี้ยง

บรรยากาศ การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 สาขา 19 วัดแหลมทอง

สัปดาห์ที่ 6 ของการเรียนการสอน หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 35 วิเศษพล กำลังพิเศษ พร้อมหลักสูตร ชินนสาสมาธิที่ทำการสอนทุกวันอาทิตย์ และ เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตร ปุริสาสมาธิรุ่นที่ 16 บรรยากาศเป็นไปอย่า…

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่35 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 19 วัดแหลมทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สาขาที่19 จัดกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม ความคุ้นเคย ระหว่างนักศึกษา และ กับบุคลากรของสถาบัน

การอบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ นักเรียนชั้น ป.ุ6 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 19 วัดแหลมทอง จัดอบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ นักเรียนชั้น ป.ุ6 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 10 -12 ส.ค. 2558

การปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ครูสมาธิรุ่นที่ 37

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 19 วัดแหลมทอง จัดการปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ครูสมาธิรุ่นที่ 37 (สัตตัตติงสโม) วิริยพล มีนักศึกษา มาเข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 60 ท่าน

หลักสูตรสมาธิชั้นสูง รุ่นที่2 พญาฉัททันต์

พิธีปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ วันที่18/01/59 สาขา19 วัดแหลมทอง