Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดบุญนาครักขิตาราม อ.เมือง

เลือกดูจากสาขา
พิธีปฐมนิเทศของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๘ (อัฏฐัตติงสโม) วรวุฒิ (ความรู้อย่างประเสริฐ) ณ. สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๓๙ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) อ.เมือง จ.นครนายก

บรรยากาศพิธีปฐมนิเทศของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๘ (อัฏฐัตติงสโม) วรวุฒิ (ความรู้อย่างประเสริฐ) ณ. สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๓๙ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) อ.เมือง จ.นครนายก

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ ๑ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๘ (อัฏฐัตติงสโม) วรวุฒิ (ความรู้อย่างประเสริฐ) สาขา 139 วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) อ.เมือง จ.นครนายก

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ ๑ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๘ (อัฏฐัตติงสโม) วรวุฒิ (ความรู้อย่างประเสริฐ) สาขา 139 วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) อ.เมือง จ.นครนายก