Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน

เลือกดูจากสาขา
ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 157 วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน

บรรยากาศการเรียนการสอน และ กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 สาขา 157

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา 157 วัดภูเก็ต 24 - 25/09/59