Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง

เลือกดูจากสาขา
พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา 160 วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 160 วัดสารนาถธรรมาราม

สัปดาห์ที่ ๓ รุ่น ๓๙ สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง

ภาพกิจกรรมนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ เอกูนจัตตาฬิสโม (อัตตชัย) ผู้ชนะตนเอง

สัปดาห์ที่ ๙ สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพกิจกรรม และการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๙ ของหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๙ เอกูนจัตตาฬิสโม (อัตตชัย) ผู้ชนะตนเอง

สัปดาห์ที่ ๗ สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม (กิจกรรม #๑)

ภาพกิจกรรม และการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๗ ของหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๙ เอกูนจัตตาฬิสโม (อัตตชัย) ผู้ชนะตนเอง

สัปดาห์ที่ ๖ สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพกิจกรรม และการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๖ ของหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๙ อกูนจัตตาฬิสโม (อัตตชัย) ผู้ชนะตนเอง ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์ (๑๗-๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙) สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง

สัปดาห์ที่ ๕ สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพกิจกรรม และการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๕ ของหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๙ เอกูนจัตตาฬิสโม (อัตตชัย) ผู้ชนะตนเอง ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์ (๑o-๑๑ ก.ย. ๒๕๕๙) สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง

สัปดาห์ที่ ๔ สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพกิจกรรม และการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๔ ของหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๙ เอกูนจัตตาฬิสโม (อัตตชัย) ผู้ชนะตนเอง ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์ (๓-๔ ก.ย. ๕๙) สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง

ยุวสาสมาธิ รร.เนินยาง-รร.วัดคลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง

มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา160 วัดสารนาถธรรมาราม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ โรงเรียนวัดเนินยาง และโรงเรียนวัดคลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง ระหว่าง วันทที่ 24-25 สิงหาคม 2559.

อาทิตย์แรก รุ่น ๓๙ สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง (สาขาใหม่)

สาขา ๑๖o วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง เป็นสาขาเปิดใหม่ และเปิดรับนักศึกครูสมาธิ รุ่นที่39 เป็นรุ่นแรก