Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลือกดูจากสาขา
สอบภาคสนาม ปฏิบัติเดินธุดงค์ขึ้นดอยอินทนนท์ รุ่น 33

สอบภาคสนาม ปฏิบัติเดินธุดงค์ขึ้นดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 33

วันปฐมนิเทศ ณ วัดธรรมมงคล

นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 34 สาขา 26 พุทธสมาคมฯ ปฐมนิเทศ ณ วัดธรรมมงคล