Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เลือกดูจากสาขา
แนะนำสาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

แนะนำสาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

บรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่น 35 สาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี

บรรยากาศการเรียนการสอนในรุ่น 35 วิเศษพล แปลว่า กำลังพิเศษ สาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพมาเยี่ยมสาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพมาเยี่ยมสาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 35 และหลักสูตรปุริสาสมาธิรุ่นที่ 16 สาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เป็นการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ร่วมกันทั้งหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 35 และหลักสูตรปุริสาสมาธิรุ่นที่ 16 ของสาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

ร่วมส่งนักศึกษาครูสมาธิรุ่น 34 สอบภาคสนาม(ธุดงค์) / สาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี

วันพุธที่ 26 พ.ย.2557 รุ่นพี่และรุ่นน้องมาร่วมส่งนักศึกษาครูสมาธิรุ่น 34 ขึ้นรถทัวร์ไปสอบภาคสนาม

หลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)

สาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี เปิดหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 1 (พระพรหม) บรรยายโดยพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) รับสัญญาณถ่ายทอดสดรับชมพร้อมกันทั่วประเทศ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 36 สาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

พิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 36 (ฉัตติงสโม) โชติกาล (ยุดที่รุ่งเรือง) สาขา 32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558