Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดสิริกมลาวาส ถ.ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพมหานคร

เลือกดูจากสาขา
การต้อนรับนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 35 สาขา 4 วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 สิงหาคม 2557 สาขา 4 จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 35 โดยอาจารย์ดนัย ไกรวิทย์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับคณาจารย์และพี่เลี้ยง

พิธีทอดกฐิน สาขา 4 วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2557

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 4 วัดสิริกมลาวาส ร่วมพิธีทอดกฐิน ที่วัดสิริกมลาวาส ในวันอาทิตยที่ 12 ตุลาคม 2557 โดยอาจารย์ปริศนา ไกรวิทย์ ผู้จัดการสาขา 4 เป็นประธานในพิธี ร่วมกับประธานของกลุ่มต่างๆ ที่มาร่วมพิธีด้วยกัน

มินิธุดงค์ สาขา 4 วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพมหานคร 7-9 พฤศจิกายน 2557

นักศึกษาปุริสาสมาธิ และนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 34 สาขา 4 วัดสิริกมลาวาส ได้ร่วมกิจกรรมมินิธุดงค์ ณ แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557

นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 34 สาขา 4 สอบภาคปฏิบัติ ธุดงค์ ที่ดอยอินทนนท์ 26-30 พฤศจิกายน 2557

สอบภาคปฏิบัติธุดงค์ ที่ดอยอินทนนท์ ของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 34 สาขา4 วัดสิริกมลาวาส วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาขา 4 วัดสิริกมลาวาส 16 พฤศจิกายน 2557

นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 34 สาขา 4 วัดสิริกมลาวาส ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

การอบรมชินนสาสมาธิ สาขา4 วัดสิริกมลาวาส 21 ธันวาคม 2557

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับการอบรมชินนสาสมาธิ ที่สาขา4 วัดสิริกมลาวาส วันที่21 ธันวาคม 2557

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ เยี่ยมชมสาขา 4 วัดสิริกมลาวาส 7 มกราคม 2558

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ เยี่ยมชมสาขา 4 วัดสิริกมลาวาส 7 มกราคม 2558