Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดป่าอรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี

เลือกดูจากสาขา
บ้านหลังใหม่วัดใหญ่อินทาราม

ภาพการรวมกำลังของน.ศ.ครูสมาธิ สาขา ๕๖ ชลบุรี รุ่น ๓๒-๓๓-๓๔ ทำความสะอาดสถานที่เรียนใหม่วัดใหญ่อินทราราม บางคนช่วยแรง บางคนช่วยปัจจัย บางคนทำอาหารมาให้ บางคนมาให้กำลังใจ เราเริ่มเข้าไปทำความสะอาดตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗ และจะใช้ในการเรียน

สอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ สาขา 56 วัดใหญ่อินทาราม

เมื่อวันที่ ๒๗-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา.น.ศ.ครูสมาธิรุ่นที่ ๓๔ ได้ขึ้นสอบภาคภาคสนามด้วยการเดินธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สาขา ๕๖ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 56 วัดใหญ่อินทารามร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

บรรยากาศการเรียนการสอนที่สาขา ๕๖ วัดใหญ่อินทาราม

แม้จะเป็นวันหยุดยาวแต่นักศึกษาส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะมาเรียนสมาธิกัน

ร่วมกิจกรรมสำคัญประจำสัปดาห์ สาขา ๕๖ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

นักศึกษาครูสมาธิสาขา ๕๖ วัดใหญ่อินทารามส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา