Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เลือกดูจากสาขา
ปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๕๘ วัดสิริกาญจนาราม

ถ่ายทอดสด: พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพให้โอวาท จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

บรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

หลักสูตรการทำสมาธิชนะใจตนเอง สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๑ คน

สาขา ๕๘ วัดสิริกาญจนาราม จัดอบรมชินนสาสมาธิในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ทีมงานชินนสาสมาธิออกไปจัดอบรมชินนสาให้กับข้าราชการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการประกาศตนเป็นพุทธมากะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 58 วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ รุ่น๓๖(ฉัตติงสโม) โชติกาล(ยุคที่รุ่งเรือง) สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๕๘ วัดสิริกาญจนาราม(เขาพุรางบน) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๕๘ วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ รุ่น๓๖(ฉัตติงสโม) โชติกาล(ยุคที่รุ่งเรือง) ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๕๘ วัดสิริกาญจนาราม(เขาพุรางบน) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

การอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 58 วัดสิริกาญจนาราม 26/07/2558

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 มีนักศึกษาจำนวน 26 คน เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 โดยคณะครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 58 วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

การอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 58 วัดสิริกาญจนาราม 23/08/2558

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนำนักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 32 คน เข้ารับการอบรมการทำสมาธิขั้นพื้นฐาน ชินนสาสมาธิ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 58 วัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี