Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดป่านิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร

เลือกดูจากสาขา
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๕ ปัญจติงสโม สาขา ๖๑ วัดป่านิคมพัฒนาราม ยโสธร ประกอบพิธีปฏิญาณตนและมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๕ พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณให้โอวาทจากประเทศสหรัฐอเมริกา เสร็จพิธีให้นักศึกษาทดสอบเดินจงกรมและนั่งสมาธิ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน