Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

เลือกดูจากสาขา
เปิดรับสมัครโครงการวิทันตสาสมาธิ สาขาที่ 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ มีนักศึกษามาเรียนแล้ว 2 รุ่น

ตารางอบรมหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ 2” สาขา 63

ตารางอบรมหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ 2” สาขา 63 มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ บางเขน กทม

แฟ้มปฐมนิเทศก์วิทันตสาสมาธิรุ่น 2 สาขาที่ 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ของสาขา 63

คณาจารย์ พี่เลี้ยงนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ สาขา63 ร่วมตักบาตรวัดศรีรัตนธรรมาราม

คณาจารย์ พี่เลี้ยงนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ สาขา63 ร่วมตักบาตร พระอาจารย์หลวงพ่อ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม

พิธีมอบรางวัลการทำการบ้านและการเข้าเรียนสม่ำเสมอ(ไม่ขาดเรียน)

สาขา 63 ไ้ด้มีการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลการทำการบ้านและการเข้าเรียนสม่ำเสมอ(ไม่ขาดเรียน) สำหรับนักศึกษา วิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 3