Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เลือกดูจากสาขา
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 36

พิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 36 และการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก

บรรยากาศการเรียนอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ ๑ ( พระพรหม )

สาขา ๖๘ วัดชัยภูมิวนาราม เปิดหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ ๑ ( พระพรหม ) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

การสอบภาคสนามธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์ นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 35 วัดชัยภูมิวนาราม

ภาพบรรยากาศการสอบภาคสนามธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์ นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 35 ระหว่างวันที่ 11- 16 มีนาคม 2558

โครงการปลูกป่า

การปลูกป่า ตามแนวคิดพระมหาสมวงศ์ สีลภูสิโต เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนาราม องค์อุปถัมภ์สาขาที่ 68

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 36 ฉัตติงสโม โชติกาล ( ยุคที่รุ่งเรือง ) สาขา 68 วัดชัยภูมิวนาราม

พิธีสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๖ ฉัตติงสโม โชติกาล ยุคที่รุ่งเรือง สาขา ๖๘ วัดชัยภูมิวนาราม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ อำลาพี่เลี้ยง , พิธีปัจฉิมนิเทศ และ สอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๖ ฉัตติงสโม โชติกาล ยุคที่รุ่งเรือง สาขา ๖๘ วัดชัยภูมิวนาราม จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๗

เก็บตกบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๗ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๖๘ วัดชัยภูมิวนาราม

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 68 วัดชัยภูมิวนาราม

ภาพบรรยากาศความทรงจำการจัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 68 วัดชัยภูมิวนาราม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทอดผ้าป่าวัดป่าสว่างอารมณ์

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 68 วัดชัยภูมิวนาราม ร่วมทอดผ้าป่าวัดป่าสว่างอารมณ์