Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดอินทรวนาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เลือกดูจากสาขา
รุ่นแรกสาขา 72 รับใบประกาศนียบัตร

วันที่ 9 สิงหาคม 2557 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 33 รับใบประกาศนียบัตร

พระเสด็จสู่สวรรคาลัย

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 72 ทำบุญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ

สาขา 72 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสว่างอารมณ์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สาขา 72 ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดป่าสว่างอารมณ์ จ.นครราชสีมา