Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

เลือกดูจากสาขา
เตรียมงานปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล (กำลังพิเศษ) 09-08-2557

สาขา 77 หนองบัวลำภู รุ่นพี่ ครูสมาธิ รุ่น 34 เตรียมงานปฐมนิเทศ รับน้องใหม่

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์แรก สาขา 77 หนองบัวลำภู

สัปดาห์ที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17 สิงหาคม 2557

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล (กำลังพิเศษ) 10-08-2557

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 35 สาขา 77 หนองบัวลำภู

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 2 สาขา 77 หนองบัวลำภู

สัปดาห์ที่ 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 สิงหาคม 2557

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 3 สาขา 77 หนองบัวลำภู

สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 สิงหาคม 2557

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 4 สาขา 77 หนองบัวลำภู

สัปดาห์ที่ 4 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 6-7 กันยายน 2557

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 สาขา 77 หนองบัวลำภู

สัปดาห์ที่ 6 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 20-21 กันยายน 2557

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 5 สาขา 77 หนองบัวลำภู

สัปดาห์ที่ 5 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 13-14 กันยายน 2557

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 35 สาขา 77 วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง จ.หนองบัวลำภู

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล (กำลังพิเศษ) 28-09-2557