Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

เลือกดูจากสาขา
พิธีทำบุญเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน

พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ ณ วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา และรับมอบรูปเหมือน บูรพาจารย์ เพื่อประดิษฐานที่วัดป่าสว่างอารมณ์

บรรยากาศการรับชมการถ่ายทอดสดอุตมสาสมาธิ รุ่นที ่๑ (พระพรหม)

สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน เปิดหลักสูตรหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที ่๑ (พระพรหม) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 35 ปัญจติงสโม (วิเศษพล)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๒๙ วัดสุทธจินดา และ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน ได้ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๕ ปัญจติงสโม (วิเศษพล) ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๖ (ฉัตติงสโม) โชติกาล (ยุคที่รุ่งเรือง)

มูลนิธิสถาบันพลังพลังจิตตานุภาพ สาขา ๒๙ วัดสุทธจินดาวรวิหาร, สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน, สาขา ๑๑๖ วัดประชานิมิตร และสาขา ๑๒๑ วัดม่วงสระน้อย จ.นครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๖ (ฉัตติงสโม) โชติกาล (ยุคที่รุ่งเรือง)

ภาพบรรยากาศการสอบภาคปฏิบัติ ธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 35 สาขา 90 (12-15 มี.ค. 2558)

นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 35 สาขา 90 วัดป่าสาลวันได้เข้าร่วมสอบภาคปฏิบัติ ธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12-15 มี.ค. 2558

ภาพบรรยากาศพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และ กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๖ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และ กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๖ พร้อมกับสำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล และสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ

ภาพบรรยากาศการร่วมทำบุญตักบาตรและสักการะ ๙ มหามงคล สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน

คณะครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน ๙๐ เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ที่วัดศรีรัตนธรรมาราม วันเสาร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ และ พิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ ๑ พระพรหม ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ พร้อมกับสำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล และสาขาอื่นทั่วประเทศ และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีพิธีรับใบประกาศหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ ๑ พระพรหม ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศคณะครูสมาธิและนักศึกษาครูสมาธิสาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน ร่วมต้อนรับพระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนฺติพโล) และฟังธรรมบรรยาย ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

คณะครูสมาธิและนักศึกษาครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน ได้ร่วมต้อนรับพระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนฺติพโล) และฟังธรรม ในโอกาสที่ท่านมาแสดงธรรมบรรยาย ในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา วันจันทร์ ที่ ๘ มิถุนา

ภาพบรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๓๔ และ ๓๕ ร่วมกันของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๒๙ วัดสุทธจินดาวรวิหาร และสาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๒๙ วัดสุทธจินดา และสาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ได้จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๓๔ และ ๓๕ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดาวรวิหาร ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘