Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดผ่องพลอย สุขุมวิท 105 กรุงเทพมหานคร

เลือกดูจากสาขา
การเรียนการสอนครูสมาธิรุ่น ๓๕ สาขาวัดผ่องพลอย

บรรยากาศการเรียน การสอน อาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ย. ๕๗

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 36 (ฉัตติงสโม) โชติกาล 15/02/58

บรรยากาศนักศึกษาครุสมาธิรุ่น 36 สาขา 10 วัดผ่องพลอยวิริยาราม ร่วมพิธีปฐมนิเทศ ณ วัดธรรมมงคล